به آکادمی بسکتبال البرز خوش آمدید.

این آکادمی یک فضای رقابتی تیمی ،توسعه فردی و گروهی ،مسابقات و لیگ ها را ارائه می دهد. هدف ما یک محیط ورزشی مثبت و ترویج سلامتی و نیکی از طریق بسکتبال است. پایه ی آکادمی بسکتبال البرز بر اساس تلاش و گرایش مثبت و کار تیمی است و تعهدی بر رشد فردی و توانمندی همه بازکنانمان در داخل و خارج زمین میدهد. برای دستیابی به این هدف آکادمی بسکتبال البرز یک سیستم پشتیبانی قوی اعم از مربیان، اولیا و عضای آکادمی که بر ارزش های آکادمی بسکتبال البرز تأکید دارند ارائه میدهد. تحصیلات-ساخت شخصیت-درس زندگی-خانواده-استقامت از طریق سختی-کار تیمی-فداکاری-تسلیم نشدن

support1

تماس با ما

آیا شما علاقه دارید به فرزندانتان در رسیدن پتانسیل کاملشان در ورزش بسکتبال کمک کند؟ آیا میخواهید مربی هایی را که بهترین علاقه ی فرزندانتان را در قلبشان دارند داشته باشید؟ آیا شما دنبال یک گروه کوچک که دختر یا…