مربی

فرزاد جودی

مربی

سروش رحمانی

آکادمی بسکتبال البرز

هدف ما پیشرفت بسکتبال استان البرز است.

Instageram